Utstillinger

Utstillinger på Øvre Verket

Øvre Verket har et mangfold av utstillinger som er tilgjengelig hele året. Utstillingene er gratis og viser lokalhistoriske tema som er relevant for  Øvre Verket.

Radio- og skoleutstilling fra 50-tallet


Jernværksutstilling

Uthusutstilling

Bryggerhus

Gammeldags landhandel

Geologiutstilling

Skogredskapssamling